Lab Omega Levensschool

Online community voor studenten en alumni

About Lab Omega Levensschool

Over ons

Bij de Omega Levensschool leren mensen zichzelf begeleiden naar een vervullend leven, fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk. Je leert leiding over je leven te nemen voor jezelf, je relaties en de wereld. We werken vanuit een integrale visie, die we uitdragen en neerzetten via een integrale werkwijze. “Walking our talk, practicing what we preach and preaching what we practice.”
De ontwikkeling van de organisatie van de Levensschool is onderdeel van ons onderzoek en oefening. We ontwikkelen de organisatie via een methode van waarheidsvinding en integrale besluitvorming.


Lab Omega Levensschool

Het lab van Omega Levensschool is een levend laboratorium, waar studenten met elkaar uitwisselen hoe ze leiding over hun leven te nemen 'voor jezelf, je relaties en de wereld'.
Het Lab is alleen toegankelijk voor cursisten en studenten. Op het lab vindt je ook materialen en video's. Tevens ook aankondigingen over ONLINE calls om je onderzoek en oefening te ondersteunen.

Ben je student of oud student van de Omega levensschool of haar voorloper en wil je toegang tot het lab en gebruik maken van de mogelijkheden die het bied. Klik dan op de knop 'Join' en beantwoord de welkomst vragen.


Inspiratiebronnen

Omega Levensschool is uiteraard een uitdrukking van de tijd waarin we leven en waaruit we voortkomen. We staan in de niche van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, zoals deze zich vanaf de jaren ’60 ontwikkeld heeft in de westerse wereld op de schouders van verschillende stromingen.
We combineren daarbij ten eerste inzichten uit de psychologie, de positieve psychologie, de psychoanalyse, de ‘human potential’ beweging en de humanistische psychologie
Ten tweede putten we uit oosterse vormen van spiritualiteit die in het westen actueel werden waar mensen wel spiritueel maar niet religieus of kerkelijk wilden zijn. Dat zijn stromingen die in het westen ingang vonden vanuit het Hindoeïsme, het Boeddhisme en het Zenboeddhisme.

Ten derde zien we onszelf als onderdeel van de zoektocht naar de integratie van de twee vorige inspiratierichtingen. Daarbij sluiten we aan bij een integrale kijk opmenselijke ontwikkeling. Ken Wilber heeft daarvoor wat ons betreft het meest recente metakader gegeven. Daarbij steunt hij onder andere op het werk van de eerste grote evolutionaire leraar en denker, Sri Aurobindo.
Aan ons de taak om dit metakader vlees op de botten te geven. Dat doen we door vanuit een integrale framing de vele vormen van onderzoek en oefening op elkaar aan te sluiten. 

We doen dat voor mensen die vanuit het bewuste perspectief leiding over hun leven willen nemen ten behoeve van zichzelf, hun relaties en de wereld om hen heen.


Mensen die ons zijn voorgegaan


We hebben ons vanaf 1992 laten inspireren door trainers, therapeuten, leraren en inspiratoren die dezelfde zoektocht gingen. De belangrijkste personen zijn daarbij de volgende geweest: Anodea Judith, Ken Wilber, Diana Hamilton, Genpo Roshi, Terry Patten, Marc Gafni, Irini Rockwel en JunPo Roshi.


De voorlopers van Omega Levensschool


Omega levensschool is voortgekomen uit instituten met een andere naam. Het begon in 1985 met de School voor Body & Soul. Deze kreeg in 1988 een thuis op landgoed Venwoude. In 2002 werd het Instituut Emotioneel Lichaamswerk opgericht om de trainingen in onder te brengen. In 2015 werd de Venwoude Levensschool opgericht, welke in 2021 overging in Omega Levensschool.